“Flight Attendant” - 航空機の客室乗務員


2012年3月号いーじーぷれす掲載『ezpress.の使える英語講座』